• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Perfect Decorations (BE0828.875.094), hierna te noemen Perfect Decorations, verleent u hierbij toegang tot www.perfectdecorations.be en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Perfect Decorations behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Perfect Decorations spant zich in om de inhoud van www.perfectdecorations.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.perfectdecorations.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Perfect Decorations.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.perfectdecorations.be geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Perfect Decorations.Voor op www.perfectdecorations.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Perfect Decorations nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Perfect Decorations.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Perfect Decorations, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.